Stručná historie výroby nábytku

Lidstvo neustále rozvíjí své dřevozpracovatelské dovednosti. Postupně došlo ke zdokonalení nástrojů pro lov zvěře i pro obdělávání půdy. Později jsme se naučili stavět lodě i budovy. Dřevozpracování hrálo neodmyslitelnou roli v rozvoji civilizací. Historie zpracování dřeva je téma pozoruhodné a obsáhlé. Dnes se zaměříme především na minulost výroby nábytku.

Osobité a různorodé postupy sesbírané z celého světa daly vzniknout pestré mozaice stylů a technikOsobité a různorodé postupy sesbírané z celého světa daly vzniknout pestré mozaice stylů a technik

Odjakživa používáme dřevo k výrobě praktických a užitečných, ale i krásných a dekorativních, předmětů. Inspirovali jsme se od starých Egypťanů, Řeků nebo Římanů. Osobité a různorodé postupy sesbírané z celého světa daly vzniknout pestré mozaice stylů a technik.

Starověk: Staří Egypťané nasadili vysokou laťku

Židle, stoly a postele. Přibližně před pěti tisíci lety pocítil starověký Egypt potřebu po tomto zboží. Egypťané však nezůstali pouze u praktické funkce nábytku. Víceméně již od prvopočátku vytvářeli velmi zdobné a dekorativní kusy s propracovanými detaily a ornamenty. Nejpovedenější výrobky uložili do okázalých hrobů králů a královen.

Již staří Egypťané nasadili vysokou laťkuJiž staří Egypťané nasadili vysokou laťku

Psal se rok 2000 př. n. l., tehdy do hry vstoupili také staří Řekové. Ačkoli jejich verze dřevěného nábytku není tolik dekorativní, inspirace egyptskými mistry je přesto patrná. Řecký nábytek se vyvíjel pomaleji. Zprvu téměř výhradně vyznával praktický pravý úhel. Postupem času svou těžkopádnost setřásl. Do výroby nábytku promluvily zaoblené tvary a celkově příjemnější podoba výsledných výrobků.

Řecký nábytek: zaoblené tvary a celkově příjemnější podobaŘecký nábytek: zaoblené tvary a celkově příjemnější podoba

Středověk: Úpadek i snaha popadnout druhý dech


Během středověku design nábytku poněkud zdrsněl. Dřevěný nábytek se vrátil ke čtvercovému tvaru a k menšímu rozměru. Nápadně tak připomínal prvotní základní formu nábytku starověkých Řeků. Nicméně i v této době byla snaha o aplikace dekorativních prvků a promyšleného řezbářství. Přelom 14. a 15. století přinesl do gotického městského interiéru novátorský punc a chuť inovovat. Hospodářský rozmach nastartoval hlad po kvalitnějším životním stylu i potřebu lepšího bydlení a okázalejšího nábytku. Při vývoji bytového interiéru byly ve vyšší míře vnímány požadavky na pohodlné bydlení zámožnějších vrstev. Střední vrstva poté přejímala motivy ve skromnější míře podle svých finančních možností a potřeby společenské prestiže.

I během středověku se projevila snaha o aplikaci dekorativních prvkůI během středověku se projevila snaha o aplikaci dekorativních prvků

Renesance: Umění a výroba nábytku jdou ruku v ruce

Zatímco středověk lehce zbrzdil pokrok v designu nábytku, renesance pozvedla estetiku nábytku na zcela novou úroveň. Rozvoj umění byl k nezastavení. Návrháři již neprojektovali nábytek pouze v jednotlivých kusech, větší smysl jim dávaly celé soupravy. Nákresy nábytku obsahovaly spoustu křivek a oblých tvarů. Vše doplnily převážně květinové a spirálové detaily. Zajímavým rysem se staly výrazně vystouplé detaily, které nápadně akcentovaly vícerozměrnost renesančního nábytku.

Renesance pozvedla estetiku nábytku na zcela novou úroveňRenesance pozvedla estetiku nábytku na zcela novou úroveň

Novověk: Nábytek kolonizuje Ameriku

Nejen noví osadníci připlouvají v letech 1500 až 1754 do Ameriky. Nový světadíl je osidlován především britskými, španělskými a francouzskými mořeplavci, což přineslo obecnou rozmanitost, která se promítla i do stylu nábytku. Absencí řady řezbářských detailů se tyto kusy vzhledově blíží našemu modernímu nábytku. Jednoduchost, častý pohyb a požadavek na snadnější přepravu dal vzniknout tzv. koloniálnímu nábytku. Do designu promluvil anglický styl s důrazem na sníženou hmotnost a multifunkčnost nábytku.

Požadavek na snadnější přepravu dal vzniknout tzv. koloniálnímu nábytkuPožadavek na snadnější přepravu dal vzniknout tzv. koloniálnímu nábytku

Na skok do moderní doby

Dřevěný nábytek prošel pozoruhodným vývojem. Návrháři úzkostlivě sledovali trendy té či oné doby. Průmyslová revoluce přinesla důraz na funkcionalitu, cenu a masovější výrobu. Dřevěný nábytek je dostupnější než kdy dříve. Ačkoliv prim hraje vynucená jednotvárnost, i dnes nalezneme mnoho řemeslníků, kteří mají radost z vytváření robustního nábytku na míru. Truhláři v UNIS-N pro vás již více než 20 let vyrábějí jedinečný stylový dřevěný nábytek z masivu. Při realizacích využívají výběrový smrkový, borový nebo dubový masiv, což zaručuje dlouhou trvanlivost i pocit unikátnosti.

Průmyslová revoluce přinesla důraz na funkcionalitu a na kvalituPrůmyslová revoluce přinesla důraz na funkcionalitu a na kvalitu

Zdroje:

https://www.britannica.com/technology/furniture/History

https://www.wagnermeters.com/moisture-meters/wood-info/history-of-woodworking/

http://www.timberbits.com/blog/history-of-woodworking/

 

 

UNIS-N

Za tímto magazínem stojí firma UNIS-N, pro kterou je stolařina symbolem ryzích hodnot. Věří, že pokud se lidé obklopí dřevem a přírodou, vnesou do svých domovů zdraví a krásu.

Více informací na www.unis-n.cz