Dřevo v číslech. Kolik je na světě stromů?

Dřevo je jedním z nejstarších a nejvšestrannějších materiálů. Lidé jej využívají ve stavitelství, jako palivo, vyrábíme z něj nábytek, papír, nářadí a mnoho dalšího. Náš vztah ke dřevu zůstal v průběhu let nezměněn a metody rozvoje a péče o lesy se nadále spoléhají na osvědčené a udržitelné metody. Dřevo je součástí našich životů. Pojďme společně nahlédnout na pár zajímavostí a čísel, které nás určitě překvapí.

Kolik je na světě stromů?

První pokus o odhad počtu stromů nebyl podložený podrobným výzkumem, počet stromů na naší planetě se podle domněnky zastavil na 400 miliardách. Roku 2015 se do podrobné studie pustil tým vědců z Yaleovy univerzity. Autoři využili satelitní snímky i sčítání v terénu. Konkrétní výsledek překvapil jak širokou veřejnost, tak odborníky a nakonec i samotné výzkumníky. Tým napočítal 3,04 bilionu stromů, tj. přibližně 400 stromů na jednoho obyvatele země.   

Česko je srdce Evropy. Kdo jsou její plíce?

Není velkým překvapením, že nejvyšší mírou zalesnění se chlubí skandinávské státy Finsko a Švédsko. Česko zaujímá v lesnatosti 12. místo (33,5 %) a 6. místo v ročním přírůstu dřeva na 1 ha (7,8 m3/ha). Spotřeba dřeva na jednoho obyvatele je přitom v porovnání s evropskými státy spíše nižší. Podíl staveb na bázi dřeva na bytové výstavbě je v ČR jen 1 %. Pro porovnání: Německo 7 %, Velká Británie 15 %, Skotsko 50 %, Finsko, Norsko a Dánsko 60 %, USA 65 % a Kanada až 80 %. 

Druhové složení lesů v ČRDruhové složení lesů v ČR

Dřevo v číslech: 7 + 1 zajímavost

  1. Počet stromů na planetě Zemi je 3,04 bilionu. Na jednoho člověka tak připadá přibližně 400 stromů
  2. Svět je domovem 60 000 druhů stromů

  3. Amazonský deštný prales je s rozlohou 5 500 000 km² největším souvislým lesním pokryvem

  4. Nejvyšší strom (sekvoje) vyrostl do výšky 115,92 metrů a jeho domovem je americká Kalifornie

  5. Nejstarší žijící strom bychom také hledali v Kalifornii. Je jím borovice dlouhověká se stářím 5 068 let

  6. V Česku se každým rokem vyučí truhlářem stovky žáků (rok 2017: 792 absolventů)

  7. Životnost kvalitně provedené dřevostavby je minimálně 80 let, za tuto dobu nám vyroste nový les.

Bonusová zajímavost:

Některé stromy si mezi sebou povídají. V případě ohrožení hmyzími škůdci, vydávají vrby chemické varování okolním stromům. Ty poté vylučují více tříslovin, aby odrážely hmyzí útočníky.

Vrba u vodyVrba u vody

Mohlo by vás zajímat:

 

UNIS-N

Za tímto magazínem stojí firma UNIS-N, pro kterou je stolařina symbolem ryzích hodnot. Věří, že pokud se lidé obklopí dřevem a přírodou, vnesou do svých domovů zdraví a krásu.

Více informací na www.unis-n.cz